Na jednym ze spotkań koła narodził się pomysł stworzenie makiety centrum miasta Białegostoku, która była by interaktywnym przewodnikiem, a raczej interaktywną opowieścią o najważniejszych ikonach architektury Białegostoku. Nasz model ma być ogólnodostępny i przeznaczony także dla osób niewidomych. Wydrukowana makieta 3D miałaby stanąć gdzieś w centrum miasta w miejscu często odwiedzanym. Moglibyśmy ją poczuć dotykiem a także, usłyszeć. Miałoby to polegać na tym, że po naciśnięciu na wybrany „ważny” budynek usłyszelibyśmy, krótka i treściwą historię na jego temat , a poprzez dotyk określilibyśmy jego bryłę. Nasza grupa stworzyła animacje komputerową modelu 3D oraz pokazowy wydruk kościoła Św. Rocha na uczelnianej drukarce 3D, żeby zaprezentować idee projektu. Nasz pomysł nie ogranicza się jedynie do Białegostoku i jego promocji, wymodelować można każde inne miasto. Modelowanie i druk 3D daje szerokie możliwości do działania w tym kierunku, możliwość prowadzenia warsztatów w szkołach, pokazów czy innych form przedstawienia nowoczesnych technologii związanych z 3D.