PLAN KONFERENCJI

28.11.2014

Otwarcie – hala 10:00 – 10:20

Hala:

Blok I: Sztuka kreacji

10:00-11:30

 

mgr inż. Arch Joanna Matuszewska (Politechnika Łódzka)-Gra w przestrzeń – o percepcji przestrzeni w sztuce xx wieku.

Dr Paweł W. Maciąg (Katolicki Uniwersytet Lubelski)- Język obrazów, ich kreacja i percepcja w przestrzeni.

Lic. Alicja Rybkowska ( Uniwersytet Jagielloński)-Jak mówić o czasie i przestrzeni artystycznych przedsięwzięć? Metafory bliskości i dalekości

Anna Jankowska (Politechnika Białostocka)-Rzeczywistość rozszerzona – rysunek architektoniczny wczoraj, dziś… jutro?

Emilia Marcinowska (Politechnika Białostocka)-Iluzja w architekturze, czyli zastanów się co widzisz. Dezorientacja w przestrzeni na Londyńskim Festiwalu Architektury oraz irracjonalny dom projektu Emilio Ambasz w zgodzie z naturą.

Dyskusja – 15 min

 

Blok II: Kreacja historyczna

11:30-13:00

 

mgr inż. Arch Justyna Pietrzykowska (Politechnika Łódzka)-Multi-sensoryczna architektura historyczna

mgr Anna Żywicka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)-Neostyle – fałszerstwo czy interpretacja? Przestrzeń ukształtowana kopiami na przykładzie zamku cesarskiego w Poznaniu

mgr Marcel Knyżewski (Uniwersytet Łódzki)-Przenikanie się sfer sacrum i militaris w architekturze zamków krzyżackich.

Mgr Aleksandra Jeleń (Uniwersytet Łódzki)- Kreowanie przestrzeni miejskiej średniowiecznego i wczesnonowożytnego Piotrkowa Trybunalskiego w świetle źródeł archeologicznych

Prof. Pamfil Francoise (University of Architecture and Urbanism Ion Mincu Bucharest)Rumunia – Architektura a historiaDyskusja – 20 min

 

13:00-14:00 lunch

Blok III: Kreacje miejskie

14:00-15:30

 

Mgr Anna Bakiera (Katolicki Uniwersytet Lubelski)-„Rewizualizacja miasta” – alternatywny sposób kreacji widzenia przestrzeni publicznej.

Mgr Katarzyna Grzelakowska (Politechnika Łódzka)-Literowanie architektury

Mgr Katarzyna Figat – Od wielkomiejskiego spacerowicza do krytyka współczesnej kultury. Flâneurie: ewolucja zjawiska

Mgr Konrad Kultys (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)Tradycyjna przestrzeń wystawiennicza a cyberprzestrzeń – sztuka sieci w zderzeniu z tradycyjnymi praktykami wystawiennictwa

Mgr Krystyna Rybicka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)-Siatka (grid) Manhattanu – geometryczna wizja nowego świata

Dyskusja – 20 min

 

15:30-16:00 Przerwa kawowa

 

Blok IV: kreacja życia

16:00-17:30

Anna Szynkarczuk (Uniwersytet Warszawski) - Ziemia niczyja. Problematyka zielonych przestrzeni blokowisk.

mgr inż. Arch Dorota Waszak, mgr inż. Arch Aleksandra Omiotek (Politechnika Wrocławska)- Przestrzeń prawdziwie ludzka w modelowych osiedlach

mgr Daria Maciołek, mgr Dariusz Poleszak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) -Przestrzeń mówi – klasa szkolna oczami ucznia. Jak architektura szkolna determinuje zachowania uczniów – analiza socjoedukacyjna

Dyskusja – 20 min

 

sala 118

Blok I: Auto-kreacja

10:00-11:30

 

mgr Anna Sikorska (Uniwersytet Wrocławski)Autor 2.0

Mgr Michał Kazimierczuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Budować- mieszkać- myśleć. Nihilizujący charakter relacji techniki i myślenia w analizach Martina Heideggera.

Volha Selvich (Politechnika Białostocka) -Vladimir Papernyj. Kultura dwa.

Mgr Piotr Eckhardt (Uniwersytet Jagielloński) – Przestrzeń jako obraz doktryny politycznej oraz jako środek ideologicznego kształtowania społeczeństwa. Przykład państw socjalistycznych.

Mgr Magdalena Pytkowska – Świat w oczach mojego chorego Ja. Kreacja rzeczywistości podmiotu zaburzonego na podstawie wybranych utworów literackich o charakterze Autobiograficznym

Dyskusja – 20 min

Blok II: Kreacja Literacka

11:30-13:00

Mgr Aleksandra Paluch (Uniwersytet Opolski)- Anty- i dystopijne kreacje przestrzeni w wybranych powieściach polskich i czeskich

Mgr Józef Bilski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Zakapiorska legenda czyli o tym jak w Bieszczadach umierał i rodził się Świat.

Mgr Aneta Kozyra (Katolicki Uniwersytet Lubelski)- Przestrzeń w powieściach Wita Szostaka a psychika i emocje bohaterów

Mgr Paweł Kulpiński (Uniwersytet Warszawski) – „Starego nie ma już Paryża”. O jednym wierszu Baudealire’a z rzutem oka wstecz i w przód

Dyskusja – 20 min

13:00-14:00 lunch

Blok III: Kreacja 3D

14:00-15:30

Mgr Kamil Jędrasiak (Uniwersytet Łódzki)-Historie (d)opowiadane przestrzenią

Maja Malinowska (Politechnika Białostocka)-Zmysły człowieka w kontekście kreacji i odbioru przestrzeni. Juhani Pallasma a osiągnięcia techniki XXI wieku.

mgr inż. Arch Piotr Gradziński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)-Przestrzeń cyfrowa – arealny nowy świat

mgr inż. Łukasz Gadomer, dr inż. Marcin Skoczylas (Politechnika Białostocka)- Recognition of position irrelevant gestures in 3D space.

Inż. Aleksander Sawicki, mgr inż. arch. Krystian Patryk Karpiuk (Politechnika Białostocka) -Projekt interaktywnej instalacji świetlnej kontrolowanej z urządzeń mobilnych

Dyskusja – 20 min

15:30-16:00 Przerwa kawowa

Blok IV: re-kreacja

16:00-17:30

Mgr Magdalena Michocka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)-W labiryncie cybernetycznych smoków. Folklor jako element formowania światów sci-fi.

Mgr Rozalia Wojkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) -Bibelot w kształcie gotyckiego kościoła? Kilka słów o dziewiętnastowiecznej modzie „à la cathédrale”

Mgr Karol Jóźwiak (Uniwersytet Łódzki)-Czasoprzestrzeń Mityczna i współczesna. Poetyka Filmów Pier Paolo Pasoliniego wobec zagadnień przestrzeni i czasu.

Mgr Łukasz Strzelczyk (Uniwersytet Warszawski)- Status dźwięku w przestrzeni publicznej

Dyskusja – 20 min

29.11.2014

SEMINARIUM: Trzy światy: podróż międzydyscyplinarna. Edukacja, technologie, dostępność w kontekście muzeum i projektowania – podsumowanie programu „Ścieżki 3Dostępu”

Program „Ścieżki 3Dostępu” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warsztaty

9.00 – 11.00

Rzeczy ruch, czyli ścieżka dotykowo-teatralna

Prowadzenie: Marzena Wilczko

(Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7)

9.30 – 11.00

Rzeczy słowo, czyli ścieżka dotykowo-flmowa

Prowadzenie: Elwira Małyszko, Barbara Bielawiec

(Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, ul. Sosnowskiego 11, Sala 303)

11.00 – 13.00 – grupa zamknięta

Prowadzenie: Teresa Przepieść-Misarko, Urszula Dunaj

(Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7)

9.30 – 11.00

Trzeci wymiar Białegostoku, czyli ścieżka nowoczesnych technologii

Prowadzenie: Małgorzata Budlewska, Bartosz Śliwowski

(Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, ul. Sosnowskiego 11, Sala 302)

11.00 – 11.30 / Przerwa kawowa

PANELE DYSKUSYJNE

11.30 / Oficjalne otwarcie seminarium:

12.00 – 13.30 Panel: Edukacja kulturalna

(Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, ul. Sosnowskiego 11, Aula)

Prezentacje: Elwira Małyszko (Białystok), Monika Bania (Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, Białystok), Agata Pietrzyk Sławińska (Ośrodek Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)

13.30 – 13.45 / Przerwa kawowa

13.45 – 15.15 / Panel: Nowe technologie

(Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, ul. Sosnowskiego 11, Aula)

Prezentacje: Zuzanna Stańska (Moiseum, Warszawa), dr hab. Aleksander Asanowicz (Wydział Architektury BP, Białystok), dr Adam Jakimowicz (Wydział Architektury BP, Białystok), Łukasz Kowalski (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Tomasz Matys (Atelier Klimowicz)

15.15 – 15.30 / Przerwa kawowa

15.30 – 17.00 / Panel: Dostępność muzeów i galerii sztuki

(Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, ul. Sosnowskiego 11, Aula)

Prezentacje: Robert Więckowski (Fundacja Kultury Bez Barier, Warszawa), Anna Zdzieborska (Zachęta –Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa), Paulina Celińska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa), Marzena Wilczko (Muzeum Wojska, Białystok), Joanna Zembrowska-Wojno (Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem, Białystok)

17.00 – 17.30 / Zakończenie

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>