rejestracja

Planowane są bloki konferencyjne z wystąpieniami trwającymi 15 minut oraz warsztaty artystyczne. JESTEŚMY OTWARCI NA INNE FORMY PREZENTACJI NIŻ TRADYCYJNIE UJĘTE WYSTĄPIENIA. Wszelkiego rodzaju inne atrakcyjne formy do uzgodnienia z organizatorami – zwłaszcza jeżeli potrzebować będą dużej przestrzeni i specjalistycznego sprzętu.

Wcześniejsza rejestracja uczestników:

Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia, krótki abstrakt (200 – 250 słów) oraz dane kontaktowe należy przesyłać drogą elektroniczną na adres czlowiekreakcja@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 3 listopada 2014 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń. O zakwalifikowaniu tematu powiadomimy najpóźniej 8 listopada 2014 roku. Czas na wygłoszenie referatu – 15-20 minut.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY


Konferencja jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych przedstawioną tematyką, w szczególności zaś studentów i studentów studiów doktoranckich kierunków takich jak architektura, architektura wnętrz, grafika, informatyka, psychologia, filozofia, teologia, nauki społeczne oraz kierunków multimedia i nowych mediów akademii sztuk pięknych. Odpowiednia promocja oraz opracowanie wydania pokonferencyjnego zapewnić może odbiorców wśród z całej Polski.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>