publikacja

planowana jest publikacja artykułów w czasopiśmie Architecturae et Artibus, szczegóły i wymogi redakcyjne: http://wa.pb.edu.pl/aeawa.html

termin złożenia referatów do publikacji: 12.12.2014

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>